Все глаголы на букву l

Base Form Past Simple Past Participle Перевод
lose [lu:z]

lost [lɒst]

lost [lɒst]

терять
live [lɪv]

lived [lɪvd]

lived [lɪvd]

жить
learn [lɜ:n]

learnt [lɜ:nt]

learned [lɜ:nd]

learnt [lɜ:nt]

learned [lɜ:nd]

учить(ся)
leave [li:v]

left [lɛft]

left [lɛft]

оставлять, уезжать
lend [lɛnd]

lent [lɛnt]

lent [lɛnt]

давать взаймы
lie [laɪ]

lay (лежать) [leɪ]

lied (врать) [liːd]

lain (лежать) [leɪn]

lied (врать) [liːd]

лежать, врать
laugh [læf]

laughed [lɑːft]

laughed [lɑːft]

смеяться
lead [li:d]

led [lеd]

led [lеd]

вести
like [laɪk]

liked [laɪkt]

liked [laɪkt]

нравиться
light [laɪt]

lit [lɪt]

lighted [laɪtɪd]

lit [lɪt]

lighted [laɪtɪd]

осветить
listen [ˈlɪsn]

listened [ˈlɪsnd]

listened [ˈlɪsnd]

слушать
let [lɛt]

let [lɛt]

let [lɛt]

позволять
look [lʊk]

looked [lʊkt]

looked [lʊkt]

смотреть
lay [leɪ]

laid [leɪd]

laid [leɪd]

класть
love [lʌv]

loved [lʌvd]

loved [lʌvd]

любить
lean [li:n]

leant [lɛnt]

leant [lɛnt]

опираться
leap [li:p]

leapt [lɛpt]

leapt [lɛpt]

прыгать
land [lænd]

landed [ˈlændɪd]

landed [ˈlændɪd]

высаживать
last [læst]

lasted [ˈlɑːstɪd]

lasted [ˈlɑːstɪd]

продолжаться
lift [lɪft]

lifted [ˈlɪftɪd]

lifted [ˈlɪftɪd]

поднимать
lade [leɪd]

laded [ˈleɪdɪd]

laded [ˈleɪdɪd]

laden [ˈleɪdən]

грузить
lock [lɑːk]

locked [ˈlɑːkt]

locked [ˈlɑːkt]

запирать
launch [lɔːntʃ]

launched [lɔːntʃt]

launched [lɔːntʃt]

запускать, бросать
load [loʊd]

loaded [ˈloʊdɪd]

loaded [ˈloʊdɪd]

грузить, заряжать
line [laɪn]

lined [laɪnd]

lined [laɪnd]

выстраивать в линию
label [ˈleɪbl]

labelled [ˈleɪbld]

labeled [ˈleɪbld]

labelled [ˈleɪbld]

labeled [ˈleɪbld]

прикреплять этикетку
list [lɪst]

listed [ˈlɪstɪd]

listed [ˈlɪstɪd]

вносить в список
lower [ˈloʊər]

lowered [ˈloʊr̩d]

lowered [ˈloʊr̩d]

спускать
limit [ˈlɪmɪt]

limited [ˈlɪmɪtɪd]

limited [ˈlɪmɪtɪd]

ограничивать
lunch [lʌntʃ]

lunched [lʌntʃt]

lunched [lʌntʃt]

обедать в течение дня
lag [læɡ]

lagged [laɡd]

lagged [laɡd]

отставать
lecture [ˈlektʃər]

lectured [ˈlektʃərd]

lectured [ˈlektʃərd]

читать лекции, отчитывать
loan [ləʊn]

loaned [ləʊnd]

loaned [ləʊnd]

давать взаймы, ссужать
license [ˈlaɪsns]

licensed [ˈlaɪsnst]

licensed [ˈlaɪsnst]

выдавать лицензию, давать право

Все глаголы по буквам